Robotterne kommer!

Alle kender til dét at køre fast – både billedligt og fysisk. Og når man, som den fremadstormende robotproducent Universal Robots, har travlt med at rulle spydspidsteknologi ud til hele verden, så er det ikke et ønskeligt scenarie at køre fast – slet ikke, når det handler om it-infrastruktur. Heldigvis står Universal Robots, qua sin særdeles veludviklede indsigt i ny teknologi, rigtig stærkt, når det kommer til forståelse for, hvad it betyder for organisation, kultur og forretning.

Skrevet maj 2019

Siden historien blev skrevet, har Lars Filstrup skiftet job. Det ændrer dog ikke historiens aktualitet eller Universal Robots' tilgang til opgaven/projektet.

Som indledningen antyder, er Universal Robots ikke en virksomhed, som sådan lige kører fast. Alligevel konstaterer Group IT Manager, Lars Filstrup: ”Vi havde lidt problemer med vores udrulningsværktøj, og vi skulle have Windows 10 ud i hele organisationen”. Om konstellationen Universal Robots/edgemo, siger han: ”Det var måske lidt en tilfældighed, men en god én. Dét, vi var kørt fast i, bekræftede edgemo os i, at mange andre også var kørt fast i. De havde ekspertisen og greb opgaven anderledes an ved vise os nye veje med nye værktøjer – og de konsulenter, de bragte i spil, performede fra dag ét”.

Modenhed og dedikation oppefra – og på tværs

Man hører ofte, at der kan være en forståelsesmæssig kløft mellem it-afdelingen og ledelsen i en virksomhed. En kløft som kan udfordre drift og forretning – men for Lars Filstrup, er situationen lidt en anden. Universal Robots er born global og både lever af og står på et fundament af den tungeste og fremmeste viden om teknologi og it. Det påvirker i sagens natur tingene.  

Lars formulerer betingelserne for at drive en it-afdeling i Universal Robots således: ”Vores it-modenhed bunder i, at der helt oppe i toppen af organisationen er dedikation, viden og forståelse. Både når det kommer til ”hård” it og til sikkerhed. Vi er en meget videnstung virksomhed, og hvis vores Intellectual Property ligger ude på nettet, så er vi ikke så unikke mere, så det ligger os meget på sinde”.

Den moderne arbejdsplads

Det stod klart, at Lars skulle have styr på sit SCCM-miljø - hvilket han fik. ”Da vi så havde styr på det, og vi kunne styre vores Win10-maskiner igennem vores SCCM-løsning, så skulle vi til at arbejde med Modern Workplace og højne brugersikkerheden”. At der kommer krav til sikkerheden fra baglandet er de fleste it-chefer bekendt, og for Lars er det en naturlighed: ”Vi havde også krav fra baglandet om, at vi skulle have to-faktor autentifikation på alle vores apps. Det havde vi naturligvis allerede på vores hostede apps. Og da vi var gået live med Windows 10, så var vi klar”.  

Kræver ekstra at sætte ting i søen

Universal Robots er en global organisation, og det kræver, ifølge Lars Filstrup, noget ekstra for at sætte ting i søen – også når det handler om brugernes digitale arbejdsplads. ”edgemo har en god forståelse for, at det handler meget om brugerne. De kunne hurtigt skitsere, hvilke anbefalinger der var knyttet til de forskellige scenarier, og den gode brugeroplevelse ligger centralt i fokus for dem. Man kan altid skrue voldsomt op for sikkerheden – men så vil det jo være ulideligt at være medarbejder, hvilket ikke er spor attraktivt”.

Men justeringer kommer der, og det er ikke et problem, vurderer Lars: ”Folk vænner sig hurtigt til det. Der har fx altid været to-faktor på vores ERP, nu er der også bare to-faktor på vores cloud - med mindre man er på et af vores trusted devices/sites, så er det ikke nødvendigt”.

Vi skal nok høre, når det ikke virker

Hverken styresystemer, udrulningsmiljøer eller sikkerhed bør være noget en virksomheds brugere skal bekymre sig om. De skal let og effektivt udføre et stykke arbejde, som giver resultater, og netop dét fokus er edgemo gået til opgaven med: ”Det er mest noget, der foregår under vandoverfladen. Det er ikke noget, de ser i deres arbejde. Vores brugere skal bare have let adgang til alt, de skal bruge. Derfor skal platformen patches og opdateres, så det ikke støjer i dagligdagen. Og så længe compliance og det sikkerhedsmæssige er på plads - og der er stille - så er vi glade. Vi skal nok høre, når det ikke virker”, griner Lars.

Mit team skal ikke være eksperter

Lars Filstrup er meget bevidst om, hvordan man driver en moderne it-afdeling i en moderne virksomhed. Tingene har udviklet sig: It har en anden rolle i dag end tidligere, hvor man hyldede teknologiens fortræffeligheder for teknologiens egen skyld. ”Mine folk er virkelig dygtige, men mit it-team skal ikke være eksperter. De skal have bred viden og solid erfaring. Og når vi så kommer til de specialiserede opgaver, som fx med SCCM, så hiver vi dygtige folk som edgemo ind – og så bruger vi hinanden rigtigt. Det er 100% os, der har bolden, men vi spiller sammen med edgemo”, siger Lars og slutter: ”Vi er kommet i luften på en god måde. Brugerne – og dermed også os og edgemo – fik en måned til enrolling, og det gik rigtig godt. edgemo har været en moderne samarbejdspartner på disse opgaver”. 

SCCM lever!

"'SCCM er død' kom det lidt bombastisk fra kollegaen under et møde om løsninger til management af en større virksomheds enheder. Nyheden om SCCM's forsvinden ud i de evige bitmarker, kom lidt bag på mig. Jeg er langt fra opfattelsen af, at SCCM er på vej ud." - Morten Leth, Infrastructure Specialist

Modern Workplace

Modern Workplace er ikke bare Windows, Office 365 og Intune. Det favner bredere, og essensen er produktivitet og at skabe resultater. Dertil kommer fokus på en god brugeroplevelse, høj sikkerhed og effektiv administration. Vil du vide mere om hvordan edgemo arbejder med Modern Workplace?

Tænd kontakten

Vil du vide mere?

Udfyld nedenstående, så kontakter vi dig senest næste arbejdsdag. Du er også altid velkommen på +45 69 89 88 00 eller info@edgemo.com - og i menuen under Kontakt finder du alle edgemo people's kontaktdata.