Heidi startede 1. september 2021 som Service Delivery Executive i edgemo. Hun kommer fra en lignende stilling hos KMD, og hører til Hinnerup-kontoret. 

Vil du vide mere om Heidi?

Kontakt kollegerne!

Vil du vide mere om Heidi? Så er du velkommen til at kontakte hendes kollegaer, Randi eller Stefan, eller Heidi selv.