Skrevet november 2020

Med anciennitet tilbage til 2013 kan man kalde Søren for edgemo-veteran. Veteran er han også, når man ser på hans erfaring i it-branchen. Vi skal tilbage til 1988, hvor den unge Lassen starter på sin uddannelse til Datamekaniker. Siden er årene gået, og han har opbygget en solid erfaring, som kunder og kolleger nyder godt af. Og ud over teknikken, så har han styr på kulturen på værkstedet.

Søren ville have været en dårlig landmand. Han bryder sig nemlig ikke om siloer. Faktisk mener han, at vores egen ikke-silo-organisation er én af årsagerne til edgemo’s succes. ”Vi er vokset fra at være én af hver slags – til at vi i dag er mange af hver slags. Men fordi vi ikke tænkte i siloer dengang, så er det naturligt, at vi heller ikke gør det i dag. Vi har fastholdt en kultur, hvor vi samarbejder på tværs”.

Søren er desuden ikke begejstret for hierarki. ”Det er ikke noget, vi går op i”, siger han kort og kontant. Det kommer sig også til udtryk i, at han taler lige så meget om kultur og kolleger som om kunder og teknologi. Men - Søren indrømmer gerne, at han er udpræget nørdet. Han tror på, at behovet for specialister i branchen er stigende - og han betegner sin faglige profil som dybdegående, når det kommer til identitetsstyring, automatisering og cloud. Han kan gå i bredden, og så kan han, når det kræves, komme helt til bunds i et teknisk dilemma.

Vi er dem, vi er

Søren Lassen har oplevet edgemo vokse næsten fra starten, og han har en klar holdning til, hvorfor det lykkes. ”Først og fremmest har det været spændende. Vi har nogle byggesten, som gør os til dem, vi er, på trods af at vi vokser. Vi prøver at bære vores værdier videre. Men hvis man skal sige noget, så er vi jo ikke så små, som vi måske går og tror. Så nogle gange gør vi ting, fordi de kulturelt giver mening, men som ikke nødvendigvis matcher vores størrelse. Heldigvis – for det er medvirkende til, at vi er dem, vi er”, fortæller han og fortsætter:

”Alle ved, at firmaet skal tjene penge – den del skal bare køre. Der bliver drevet ledelse baseret på tillid, og det passer mig meget godt - jeg er ikke en KPI-kind-of-guy. Både direktionen og lederne i edgemo ved, at man godt kan være målrettede uden at dyrke micro management, for vi har at gøre med voksne mennesker, som ved, hvilken rolle de har. Alle ved, hvad de skal. Og generelt rekrutterer vi folk med solid erfaring – både teknisk, og hvad sociale skills angår. Det gør dén type ledelse lettere, og jeg vil sige, at det har udviklet sig som en naturlig del af vores vækst. Når alle ved, at vi er de rigtige mennesker, så handler det mere om, at alle er med på visionen om, hvad det er, vi gerne vil”, lyder det.

Kultur og nye roller

Det med at holde fast i ting for enhver pris, mener Søren ikke holder hele vejen. ”Vi holder fast i, hvem vi er. Selve DNA’et. Men en kultur er ikke statisk. Der sker jo ændringer i dynamikkerne, når man vokser med 20-30% om året. Vi står ikke stille, så kulturen må heller ikke stå stille. Vi holder fast i den, men den skal udvikle sig med os”.

Med et hus i udvikling og vækst skal man have fokus på, hvordan man står i markedet. Men Søren mener ikke, at edgemo’s rolle er forandret til det ukendelige. ”Vi er dem, vi er, men vi gør i stigende grad en forskel. Det er vigtigt for os at være ærlige, fokuserede og ukomplicerede at arbejde med for vores kunder. Vores udvikling er et langt stykke hen ad vejen dikteret af udviklingen udefra, så det hænger sammen. Vi oplever langt mere en ”fix det!”- og ”den her virker ikke, bare lav den!”-tendens end tidligere. Og det handler om, at rollerne har ændret sig derude. På blot to-tre år har vores egen butik ændret sig markant med super komplekse cloud-leverancer, vores services – og så disse fix det-operationer.

Lille fisk med skarpe tænder

Som en del af vores Albertslund-afdeling, har Søren fulgt edgemo’s udvikling udenfor Jylland. ”Ja, det er gået stærkt, men det går godt! Vores konsulentstab i Øst har hele tiden været meget stabil, og i takt med at vi vokser og får nye stærke folk på, så giver det en masse energi. Generelt om vores konsulentsamarbejde Øst-Vest gælder det, at vi heller ikke her silotænker tingene. Det er naturligt for os at arbejde på tværs af afdelingerne - også i forhold til opgaver og kunder. Det giver en masse værdi”, siger Søren og fortsætter: ”Vi sætter vores stempel lidt mere kraftigt i markedet. Vi var en lille fisk, men én med skarpe tænder, og vi begynder derfor virkelig at komme på landkortet. Flere og flere kender os herovre, og vi står stærkt”.

Måden, vi går til kunderne på, har Søren et klart syn på: ”Vi er en del af udviklingen selv, og dén forståelse skal være der. Snitfladen med kunderne er i dag meget mere forretningspræget. Og hvis vi skal drive vores egen forretning, så skal vi navigere i netop det. I gamle dage var det mere it-organisationer, som drev de opgaver, vi fik – men i dag er det i højere grad noget, som er drevet ud af virksomhedernes forretning. Så snakken om it og forretningen har fået gang på jord”.

Et godt puslespil

Søren er en kultur-mand. Han reflekterer over kulturen, og han bidrager til at vedligeholde den. ”Vores styrke er, at vi er meget forskellige. Men et godt puslespil består heller ikke af 100 ens brikker. Det SKAL hænge sammen”, konstaterer han. ”Der er en stor respekt for forskelle i edgemo. Også rent kollegialt er der stor respekt - også for de mindre fagområder og på tværs. Respekten bunder i en stor nysgerrighed mellem kolleger. Og folk ved, at der ligger nogle gode nicher, hvor der gemmer sig rigtig god forretning – og dét er vi gode til at få opdaget og få med. Det, der også er kendetegnende i den senere tid, det er at aldersspredningen er blevet lidt større. Snittet er nok stadig +40, men vi er blevet flere +30’ere, og det påvirker måden, vi agerer på”.

Fritidslivet

Sørens fritid går ikke kun med it. Dog nyder den gamle mekaniker en stille stund, hvor han med de bare næver bygger ”hjemmetech”. IoT-dimser og kredsløb. ”Det er noget med at komme ned og brænde sig lidt på loddekolben”, som han selv formulerer det. Derudover, så går fritiden med fisk. Både derhjemme i akvarierne og ude i naturen, hvor han forsøger at liste kystørreder på krogen i ny og næ. Knæk & Bræk herfra.

Nyheder skrevet af Søren Lassen

Tendens

Robotics Proces Automation

Det velkendte opråb, ”Robotterne kommer”, har i dén grad sin gang på jord, og måske er de måske også på vej ned i din it-afdeling? Velkommen til en snak om RPA – Robot Processing Automation. Buzz elle…

Vil du vide mere om Søren?

Kontakt kollegerne!

Vil du vide mere om Søren som din potentielle nye leder? Så er du velkommen til at kontakte hans konsulenter, Jesper eller Kasper, eller Søren selv.