edgemo har klare retningslinjer på edgemo.com, som gør det muligt for de registrerede personer at indgive en klage.

Du har mulighed for at klage til edgemo over følgende:

  • hvordan dine personoplysninger er blevet behandlet
  • hvordan din anmodning om indsigt i behandlingen af personoplysninger er blevet håndteret
  • hvordan dine klager er blevet håndteret
  • anke af enhver afgørelse truffet på baggrund af en klage.

Klager kan indgives til vores Compliance Specialist, Kamilla Egehav, ved brug af kontaktformularen i bunden af denne side og/eller ved e-mail direkte til Kamilla Egehav på keg@danofficeit.com.

Både klager og anke af håndtering af klager skal være håndteret inden for 4 uger. edgemo underretter dig, hvis det ikke er muligt at vende tilbage inden for tidsrammen.

Klage